12 / 32

Krytina by sa mala ukladať striedavo na oboch stranách prístrešku, aby krov nebol zaťažený len na jednej strane. Presuniem sa na druhú stranu krovu a rovnakým postupom si pripravím strešné laty.

Zdroj: Lukáš Urblík
Späť na článok

Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota: 13. časť – latovanie a strešná krytina

12 / 32