Back to the article Šikovný mobilný stojan na záhradné náradie 6 / 12
Zdroj: Marian Drobnica

Montáž podvozka. Otočte spojené palety tak, aby dosky, ktoré ich spájajú, boli na zemi. Následne na spodnú časť paliet priložte zhotovený podvozok a pomocou dlhých skrutiek ho primontujte k paletám.