Back to the article Šikovný mobilný stojan na záhradné náradie 9 / 12
Zdroj: Marian Drobnica

Príprava materiálu. Zadovážte si tri väčšie a jednu menšiu jednorazovú paletu, ktoré budú tvoriť základ celej konštrukcie. Dve väčšie palety v hornej časti vzájomne spojte pomocou troch kusov dosiek (z inej palety).