Back to the article Schodisko z betónových tvárnic 6 / 9
Zdroj: Semmelrock

Prvý rad schodiskových tvárnic ukladáme do hrubého maltového lôžka (5 až 10 mm). Maltou vyrovnáme prípadné nerovnosti. Vodováhou sledujeme rovinu.

Prvý rad schodiskových tvárnic ukladáme do hrubého maltového lôžka (5 až 10 mm). Maltou vyrovnáme prípadné nerovnosti. Vodováhou sledujeme rovinu.