Back to the article Schodisko z betónových tvárnic 9 / 9
Zdroj: Semmelrock

Na dno výkopu uložíme vrstvu štrkopiesku (hr. 200 mm). Základ vybetónujeme a tvar schodiska vytvoríme debniacimi betónovými tvránicami.

Na dno výkopu uložíme vrstvu štrkopiesku (hr. 200 mm). Základ vybetónujeme a tvar schodiska vytvoríme debniacimi betónovými tvránicami.