Back to the article Rekonštrukcia záhradného jazierka krok za krokom 3 / 18
Zdroj: Jana Ardanová

rekonštrukcia jazierka

Prečerpávanie vody. Pomocou čerpadla začnite prečerpávať vodu z jazierka do nádrží na vodu. Opätovne ju môžete použiť, lebo ak by ste nové jazierko napustili len novou vodou, obsahovala by veľké množstvo živín a v jazierku by sa nadmerne tvorili riasy.