Back to the article Prístrešok na auto svojpomocne 1 / 12

3. MONTÁŽ NOSNÍKOV Nosníky voľne nasunieme na čapy stĺpov. Po vložení vzpier ich k nosným stĺpom pripevníme drevenými klincami. Kresby: bauMax