Back to the article Prístrešok na auto svojpomocne 6 / 12

8. SPODNÁ VRSTVA K nosným stĺpom pripevníme vodorovné hranoly. Na nich rozmeriame a zvonka k nim pripevníme prvú vrstvu dosiek s medzerami 12 až 15 cm. Kresby: bauMax