Back to the article Predzáhradka s plotom pri altánku 1 / 12

4. IMPREGNÁCIAKonštrukciu natrieme Borowoodom. Po priskrutkovaní natierame aj zvislé plotovky. Antikorové skrutky nereagujú s impregnáciou a nevytvárajú sa stekance. foto: Richard Bielek