Back to the article Poštová schránka na stračej nôžke 1 / 11

2. NA HRANOLYZačneme montážou spodku schránky na dva odrezané hranoly, ktoré majú predvŕtanú dieru s ø 15 mm v mieste sklopného dreveného pántu. foto: Richard Bielek