Back to the article Polykarbonátové zastrešenie terasy 9 / 19

8. SKRUTKOVANIEPolykarbonátovú dosku aj s lištou sme položili na drevenú konštrukciu a stredovú lištu sme priskrutkovali skrutkami a podložkou s tesniacou gumou o hranol. foto: Mgr. art. Jana Ardanová