Back to the article Polykarbonátové zastrešenie terasy 1 / 19

5. PÍLENIENa polykarbonátovej doske sme vyznačili fixkou čiaru (podľa čiary na konštrukcii) a elektrickou kompaktnou pílou sme z dosky odpílili. foto: Mgr. art. Jana Ardanová