Back to the article Polykarbonátové zastrešenie terasy 4 / 19

3. ZAMERANIEJeden plát polykarbonátovej dosky sme položili na konštrukciu a nakreslili naň čiaru podľa stredového hranola na konštrukcii. foto: Mgr. art. Jana Ardanová