Back to the article Parenisko s automatickou závlahou 1 / 36

ZAMERANIE NOSNÍKOV RÁMU Nasucho zložíme bočné steny, tým si pomôžeme pri presnom zameraní nosníkov. foto Marian Drobnica