Back to the article Ochranná stena z drevín pri vjazde do garáže 10 / 12
Zdroj: František Laššák

VYBERIEME miesto, kadiaľ povedie línia zelenej bariéry. Ak to poloha vjazdu dovoľuje, snažíme sa bariéru vysadiť kolmo na smer vetra.

VYBERIEME miesto, kadiaľ povedie línia zelenej bariéry. Ak to poloha vjazdu dovoľuje, snažíme sa bariéru vysadiť kolmo na smer vetra.