Back to the article Nenáročný detský domček do záhrady 11 / 19
Zdroj: Robo Hošták

Strecha. Z OSB dosky si narežte dve časti a na skúšku ich položte na rám domčeka tak, aby drážkou smerovali k štítu. Naše OSB dosky boli krátke, museli sme teda štít strechy , resp. hrebeň, nadstaviť.

Strecha. Z OSB dosky si narežte dve časti a na skúšku ich položte na rám domčeka tak, aby drážkou smerovali k štítu. Naše OSB dosky boli krátke, museli sme teda štít strechy , resp. hrebeň, nadstaviť.