Back to the article Nenáročné kŕmidlo z prútia takmer zadarmo 1 / 7

3. KOSTRA KŔMIDLABrezové klátiky priskrutkujeme do rohov podstavy. Striešku priskrutkujeme zhora do šikmo zrezaných klátikov (stĺpikov) na podstave. foto: Juraj Jánoš