Back to the article Naučte sa, ako namontovať markízu na stenu 9 / 16
Zdroj: Hornbach

Vsunutie kotiev. Po vyvŕtaní môžete do otvoru zatĺcť plastovým kladivom vysokozáťažové kotvy s maticou až po nastavený doraz.

Vsunutie kotiev. Po vyvŕtaní môžete do otvoru zatĺcť plastovým kladivom vysokozáťažové kotvy s maticou až po nastavený doraz. Presah musí byť presne 28 mm. Potom opäť vyskrutkujte matice s podložkami.