Back to the article Napájadlo pre vtáky 1 / 13

8. PREBRÚSENIE Kým je betón trochu vlhký, ale pevný (asi na druhý deň), jazierko prevrátime, misku vyberieme a kefkou jemne prebrúsime. foto: Mgr. art. Jana Ardanová