Back to the article Lacný drevený kvetináč na balkón a terasu 1 / 17

14. PÔDA A NÁRADIENa zasadenie kvetov do kvetináča potrebujeme fóliu, pôdu, kladivo, nožnice, lopatku na zeminu, pripináčiky a sadenice kvetov. foto: Roman Doskočil