Back to the article Kotlík na guláš z pivného súdka 9 / 19

9. ZATVÁRANIEDo dvierok ešte pred montážou vyvŕtame otvory na prívod vzduchu a pripevníme mechanizmus na zatváranie. Pružinu dotva­rujeme vo zveráku pomocou kombinačiek. foto: Igor Beňo