Back to the article Kotlík na guláš z pivného súdka 1 / 19

1. VÝBERPri kúpe suda dbáme na to, aby sme si vybrali sud so zváranými výliskami a nie jednoliaty výlisok – práca by tak bola komplikovanejšia. foto: Igor Beňo