Back to the article Kladenie betónových platní okolo bazéna 1 / 13

7. VodováhaTakto postupne kladieme vedľa seba jednotlivé platne. Pritom priebežne kontrolujeme pomocou dlhej vodováhy (aspoň 2 m), či sú v jednej rovine. foto: Martina Deríková