Back to the article Kladenie betónových platní okolo bazéna 1 / 13

3. Vyrovnávanie lôžkaDrvené kamenivo navrstvíme na pripravenú plochu a pomocou lišty a vodováhy ho stiahneme do roviny – hrúbka tejto vrstvy je približne 4 cm. foto: Martina Deríková