Back to the article Kamenný altán s drevom – hrubá stavba 1 / 13

3. POMÚRNICEVymurujeme aj predný múr so stĺpmi a o 14 dní neskôr osadíme pomúrnice a krov z hranolov ošetrených proti škodcom. foto: Richard Bielek