Back to the article Jednoduché záhradné sedenie z pologuľatiny 1 / 15

6. VRCHNÉ DIELYDo jednotlivých pologuľatín si urobíme zárezy reťazovou pílou. Hrúbka medzi rovnou časťou pologuľatiny a dnom zárezu má byť 4 cm. foto Adam Majerík