Back to the article Izolácia strechy pomocou RubberCover EPDM 5 / 12
Zdroj: Firestone Building Products EMEA

Po zatvorení lepeného povrchu membránou sa pomocou metly zabezpečí rovnomerný kontakt oboch lepených plôch.

Po zatvorení lepeného povrchu membránou sa pomocou metly zabezpečí rovnomerný kontakt oboch lepených plôch.