Back to the article Zábavná aktivita do záhrady: Hádzacia hra s krúžkami 3 / 8
Zdroj: Marian Drobnica

Spojovacie výrezy. Latky dajte kolmo na seba a zaznačte na nich miesto výrezov, vďaka ktorým budú do seba zapadať (tzv. krížové preplátovanie). Do každej urobte pílou dva zárezy.

Spojovacie výrezy. Latky dajte kolmo na seba a zaznačte na nich miesto výrezov, vďaka ktorým budú do seba zapadať (tzv. krížové preplátovanie). Do každej urobte pílou dva zárezy.