Back to the article Drevený kvetináč aj na ťahavky 1 / 39

7. LEPENIE IINa vnútornú plochu nožičiek nanášame výdatnú vrstvu lepidla. Práve kvalita spoja bude rozhodujúca pre životnosť. Foto: Milan Gigel