Back to the article Drevený kvetináč aj na ťahavky 1 / 39

6. REZZ latiek si narežeme dielce na bočnice a čelá kvetináča. Ich počet prispôsobíme plánovanej hĺbke výsadby rastlín. Foto: Milan Gigel