Back to the article Drevený kvetináč aj na ťahavky 1 / 39

32. STĹPIKYBočné stĺpiky zdvojíme z čelnej strany, aby sme vytvorili ilúziu hranolčekov. Dôležité je, aby vrcholy boli v jednej rovine. Foto: Milan Gigel