Back to the article Drevený kvetináč aj na ťahavky 1 / 39

28. VYPÍLENIEOblúky vyrežeme priamočiarou pílou a zabrúsime. Nepodceňujeme zbrúsenie stôp rezu, neskôr by sme sa tam už nedostali. Foto: Milan Gigel