Back to the article Drevený kvetináč aj na ťahavky 17 / 39

25. UPEVNENIE IIIHranolčeky vlepujeme a klincujeme dovnútra. Zvierka osadená šikmo nám zaistí pevné vtisnutie a zachová voľné miesto na klincovanie. Foto: Milan Gigel