Back to the article Drevený kvetináč aj na ťahavky 1 / 39

9. ČIELKAK hotovým bočniciam pridávame postupne čielka. Snažíme sa pri tom, aby vrchné strany lícovali bez výškových rozdielov. Foto: Milan Gigel