Back to the article Drevený altánok s prístreškom na auto 1 / 15

13. BOČNÁ STRANAOsadíme aj hranol, ktorý vyrovná bočnú stranu do roviny v spodnej časti a poslúži ako podklad pre bočnú stenu. foto: Richard Bielek, WCUT