Back to the article Drevený altánok s prístreškom na auto 1 / 15

7. KROKVYZačapujeme a priskrutkujeme ich zvrchu tesárskou skrutkou 8 × 300 mm na väzný trám. Po kontrole diagonál v strešnej časti zastabilizujeme konce krokiev. foto: Richard Bielek, WCUT