Back to the article Drevený altánok s prístreškom na auto 1 / 15

1. OSADÍME KOTVYVybetónujeme základové pätky do nezamŕzajúcej hĺbky. Po 14 dňoch vyvŕtame diery pre kotvy s priemerom 12 mm. Pred osadením diery dobre prefúkame vzduchom. foto: Richard Bielek, WCUT