Back to the article Betónový stolček na drevených nohách 1 / 8

1. Drevený hranol skráťte na tri menšie časti (45 cm), obrúste hrany a natrite ich lazúrou BALAKRYL DIXOL v troch vrstvách. foto Lucia Pristachová Hô-Chí