Back to the article Ako vydláždiť kameňom príjazdovú cestu 1 / 9

6. Škárovacia maltaMaltu zmiešanú s vodou (4,75 l/5 kg zmesi) nanášame škárovacou pištoľou – iba do škár, aby sa natrvalo nesfarbila aj vrchná plocha kameňa. Foto: Murexin