Back to the article Ako v záhrade vybudovať zavlažovací systém
Zdroj: František Laššák

Do vykopaných rýh osádzame rozvodné hadice, tzv. črevá. Tie privádzajú vodu do postrekovačov. Pod hadice kladieme aj elektrický kábel v chráničke.