Back to the article Ako správne urobiť záhradný múrik z kameňa 1 / 21

15. PRVÝ RADMusí sa uložiť presne do roviny, aby sa dosiahla vodorovnosť a zvislosť múra. Rovinu kontrolujeme vodováhou priebežne počas kladenia kameňov do malty. Foto: quick-mix