Back to the article Ako správne urobiť záhradný múrik z kameňa 1 / 21

8. VYBETÓNOVANIE ZÁKLADUBetón vylejeme do výkopu. Počas vylievania betónu do výkopu treba uložený betón po jednotlivých vrstvách hutniť ponorným vibrátorom alebo oceľovou tyčou. Foto: quick-mix