Back to the article Ako správne urobiť záhradný múrik z kameňa 1 / 21

7. SUCHÝ BETÓNObsah vreca zmiešame s vodou pomocou nízkootáčkového miešadla alebo v miešačke. Miešame, až kým nevznikne vhodná konzistencia bez hrudiek. Foto: quick-mix