10 / 23

Takto spojte všetky štyri strany základného rámu. Potom priskrutkujte v rovnakých vzdialenostiach od seba stĺpiky (dĺžka 490 mm) z napílených hranolov, ktoré záhon spevnia.

Zdroj: Igor Mozolák
Späť na článok

Ako sme zrekonštruovali starý úžitkový záhon

10 / 23