Back to the article Ako si v záhrade zhotoviť malé schodisko 1 / 9

4. PRVÝ RAD TVÁRNICSchodiskové stupne začneme ukladať do hrubšieho vyrovnaného maltového lôžka tak, aby vrchná plocha bola vodorovná. Foto SEMMELROCK STEIN & DESIGN Dlažby