Back to the article Ako si v záhrade zhotoviť malé schodisko 1 / 9

1. ZÁKLADOVÁ KONŠTRUKCIAUrobíme výkopy základov až do nezamŕzajúceho terénu, na dne zhotovíme zhutnené štrkové lôžko. Na vybetónovanom základe vytvoríme sokel z debniacich tvárnic. Foto SEMMELROCK STEIN & DESIGN Dlažby