Back to the article Ako postaviť deťom záhradný domček s vežičkou 1 / 19

14. STRECHAOsadíme ju na vrch hlavných stĺpov zrezaných pod uhlom 45°. Strecha má v hrebeni 90-stupňový uhol. Spoje urobíme skrutkami 8 × 200 mm v pároch proti sebe! foto: Richard Bielek