Back to the article Ako postaviť deťom záhradný domček s vežičkou 1 / 19

5. JEDNA NA DRUHEJDruhú stenu urobíme podľa prvej. Mimoriadne dôležitá je svetlá (vnútorná) vzdialenosť 1 500 mm medzi trámami v oboch smeroch, kvôli neskoršej motáži vútorných rámov! foto: Richard Bielek