Back to the article Ako osadiť betónovú žumpu 4 / 6

Krok 3

Žumpu sme museli obkopať, očistiť a zapenené miesta dodatočne zaizolovať. Prečnievajúcu penu sme najskôr orezali. Žumpu sme napenetrovali asfaltovým náterom a potom sme ju dôkladne zaizolovali asfaltovými pásmi.