Back to the article Ako na zakladanie záhradného jazierka 1 / 23

18. PLYTŠIE ZÓNYPlytšie zóny môžeme vysypať vymývaným kamenivom. Odporúčame vyložiť brehy frakciou 10 – 15 cm, uľahčuje to údržbu. Foto: Petomar Slovakia